Home / Bibelemner / Tilfredshet

Tilfredshet

Hvordan kan et menneske bli tilfreds? Tilfredshet er en gave fra Gud. Man blir tilfreds når man har samme perspektiv på livet som Gud har. Det står i Bibelen, Filipperne 4,12-13. ”Jeg vet hva det er å ha det trangt, og hva det er å ha overflod. I alle ting er jeg innviet, både å være mett og å være sulten, ha overflod og lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.”

Tillit til Gud og ydmykhet gjør en tilfreds. Det står i Bibelen, Salmene 131,1. ”Herre, mitt hjerte er ikke hovmodig, mine øyne er ikke stolte. Jeg gir meg ikke av med slikt som er for stort og underfullt for meg.”

Tilfredshet kommer av overgivelse til Kristus og hans evigvarende verdier. Det står i Bibelen, Matteus 6,24. ”Ingen kan tjene to herre. Han vil hate den ene og elske den ande, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.”

Begjær hindrer en i å være tilfreds. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,17. ”Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.”

Materialisme hindrer også tilfredshet. Det står i Bibelen, 1. Timoteus 6,9. ”De som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær, som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse."