Home / Subiecte biblice / Satisfacţie

Satisfacţie

De unde vine satisfacţia? Mulţumirea este un dar de la Dumnezeu şi creşte când Îl avem pe El în perspectiva vieţii.

Este scris în Biblie: Filipeni 4:12-13. “Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.”

Satisfacţia creşte din umilinţă şi încredere în Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Psalm 131:1. “Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată, nici priviri trufaşe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari şi prea înalte pentru mine.”

Satisfacţia creşte din devoţiunea faţă de Hristos şi faţă de valorile eterne.

Este scris în Biblie: Matei 6:24. “Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urâ pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţinea la unul şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.”

Pofta este o piedică în faţa satisfacţiei.

Este scris în Biblie: Exodul 20:17. “Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tău.”

Materialismul este o piedică în faţa satisfacţiei.

Este scris în Biblie: 1Timotei 6:9. “Cei care vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare.”