Κατάθλιψη

Η κατάθλιψη μπορεί να θεραπευτεί, αν συλλογιζόμαστε υπομονετικά το Λόγο του Θεού και περιμένουμε από Εκείνον να ενεργήσει. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Θεέ μου, η ψυχή μου είναι μέσα μου περίλυπη· γι’ αυτό θα σε θυμάμαι από τη γη του Ιορδάνη και του Ερμωνείμ, από το βουνό Μισάρ." (Ψαλμός 42:6)

Η προσευχή είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και αυτή ήταν καταπικραμένη στην ψυχή και προσευχόταν στον Κύριο, κλαίγοντας υπερβολικά." (Α΄ Σαμουήλ 1:10)

Θα σε βοηθήσει να θυμηθείς τις ευλογίες που σου έδωσε ο Θεός. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ας υμνολογούν στον Κύριο τα ελέη του και τα θαυμάσιά του προς τους γιους των ανθρώπων· επειδή ψυχή που διψούσε, τη χόρτασε και ψυχή που πεινούσε, τη γέμισε από αγαθά." (Ψαλμός 107:8 - 9)

Η λατρεία μπορεί να διώξει μακριά την κατάθλιψη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Θα ευλογώ τον Κύριο σε κάθε στιγμή· η αίνεσή του θα είναι πάντοτε στο στόμα μου. Στον Κύριο θα καυχάται η ψυχή μου· οι ταπεινοί θα ακούσουν και θα χαρούν. Μεγαλύνατε μαζί μου τον Κύριο και ας υψώσουμε μαζί το όνομά του." (Ψαλμός 34:1 - 3)

Η χριστιανική μουσική μπορεί να βοηθήσει, ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάθλιψη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αγάλλεστε, δίκαιοι, στον Κύριο· στους ευθείς ταιριάζει η αίνεση. Υμνείτε τον Κύριο με κιθάρα· με δεκάχορδο ψαλτήρι ψαλμωδήστε σ’ αυτόν. Ψάλλετε σ’ αυτόν νέο τραγούδι· παίζετε καλά τα όργανά σας, με αλαλαγμό." (Ψαλμός 33:1 - 3)

Το αίσθημα της κατάθλιψης και της αποθάρρυνσης δεν διαρκεί για πάντα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…την εσπέρα μπορεί να συγκατοικήσει κλαυθμός, αλλά το πρωί έρχεται αγαλλίαση" (Ψαλμός 30:5)

Η τήρηση του νόμου του Θεού μπορεί να βοηθήσει, ώστε να έλθει η ειρήνη σε κάποιον που νιώθει κατάθλιψη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Πολλή ειρήνη έχουν εκείνοι που αγαπούν τον νόμο σου· και σ’ αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομμα." (Ψαλμός 119:165)