Home / Subiecte biblice / Deprimare

Deprimare

Deprimarea poate fi înlăturată prin meditare la Cuvântul lui Dumnezeu şi aşteptând ca El să acţioneze.

Este scris în Biblie: Psalm 42:6. “Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule; de aceea la Tine mă gândesc, din ţara Iordanului, din Hermon şi din muntele Miţear.”

Rugăciunea este esenţială pentru a corecta deprimarea sufletească.

Este scris în Biblie: 1 Samuel 1:10. “Şi Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât şi plângea!”

Este folositor să ne socotim (numărăm) binecuvântările.

Este scris în Biblie: Psalm 107:8-9. “O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor! Căci El a potolit setea sufletului însetat şi a umplut de bunătăţi sufletul flămând.”

Lauda poate alunga deprimarea.

Este scris în Biblie: Psalm 34:1-3. “Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul! Să asculte cei nenorociţi şi să se bucure. Înălţaţi pe Domnul, împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui!”

Muzica creştină poate ajuta la înlăturarea deprimării.

Este scris în Biblie: Psalm 33:1-3. “Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de laudă. Lăudaţi pe Domnul cu harfa, lăudaţi-L cu alăuta cu zece coarde. Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune coardele şi glasurile voastre!”

Simţământul deprimării şi descurajării nu durează pentru totdeauna.

Este scris în Biblie: Psalm 30:5. “Seara vine plânsul, iar dimineaţa veselia.”

Păstrarea Legii lui Dumnezeu poate aduce pace celui deprimat.

Este scris în Biblie: Psalm 119:165. “Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta şi nu li se întâmplă nici o nenorocire.