Home / Bibelemner / Depresjon

Depresjon

Depresjoner kan overvinnes gjennom stille meditasjon over Guds Ord, og ved å vente på at Gud vil handle. Det står i Bibelen, Salmene 42,6.7. ”Hvorfor er du full av uro, min sjel, hvorfor stormer det i meg? Vent på Gud! For enda en gang skal jeg takke ham, min frelser og min Gud. Min sjel er full av uro, derfor lar jeg tanken gå til deg fra Jordan-landet og Hermon-fjellet, ja, også fra Misar-berget.”

Bønn er også en viktig nøkkel for å klare seg gjennom depresjoner. Det står i Bibelen, 1. Samuel 1,10. ”I sin hjertesorg bad hun til Herren og gråt sårt.”

Det kan være til hjelp å tenke gjennom de velsignelser du har, altså alt det som er bra. Det står i Bibelen, Salmene 107,8-9. ”De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene, at han slokker deres brennende tørst og metter de sultne med det som godt er.”

Lovprisning kan være med på å drive depresjonen bort. Det står i Bibelen, Salmene 34,2-4. ”Jeg vil alltid prise Herren og stadig lovsynge ham. Jeg roser meg av Herren; de hjelpeløse blir glade når de hører det. La oss sammen hylle Herren og prise hans store navn!”

Oppløftende musikk kan også lette på depresjoner. Det står i Bibelen, Salmene 33.1-3. ”Rop av fryd for Herren, dere rettferdige! Det sømmer seg for de oppriktige å synge Herrens pris. Lovsyng ham til lyren, og spill på tistrenget harpe! Syng for ham en ny sang, spill vakkert og rop av glede!”

Depresjon og mismot varer ikke evig. Det står i Bibelen, Salmene 30,5. ”Om kvelden kommer gråt som gjest, om morgenen blir det frydesang.”

Det å følge Guds bud kan bringe fred til en som er deprimert. Det står i Bibelen, Salmene 119,165. ”De som elsker din lov, har fred og lykke, ingen ting får dem til å snuble.”