Νέα ζωή

Όταν δεχόμαστε τον Ιησού ως Σωτήρα μας, αρχίζουμε μια νέα ζωή! Η Αγία Γραφή αναφέρει: "επειδή τον ακούσατε και τον διδαχθήκατε, όπως είναι η αλήθεια στον Ιησού. Να ξεντυθείτε τον παλιό άνθρωπο, αυτόν κατά την προηγούμενη διαγωγή, που φθείρεται σύμφωνα με τις απατηλές επιθυμίες. Και να ανανεώνεστε στο πνεύμα του νου σας και να ντυθείτε τον νέο άνθρωπο, που κτίστηκε σύμφωνα με τον Θεό, με δικαιοσύνη και οσιότητα της αλήθειας." (Επιστολή προς Εφεσίους 4: 21 - 24) Το εδάφιο Β΄ Κορινθίους 5:17 λέει: "Γι’ αυτό, αν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι καινούριο κτίσμα. Τα αρχαία πέρασαν. Να! Τα πάντα έγιναν καινούρια."

Έχουμε νέα ζωή μέσω της ανάστασης του Χριστού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή, αν έχουμε γίνει σύμφυτοι μαζί του ως προς την ομοιότητα του θανάτου του, κατά συνέπεια θα είμαστε και ως προς την ομοιότητα της ανάστασης." (Επιστολή προς Ρωμαίους 6: 5)

Η νέα ζωή φέρνει την ελευθερία από τη δουλεία της αμαρτίας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κι εσάς που ήσαστε νεκροί στα αμαρτήματα και στην ακροβυστία της σάρκας σας, σας ζωοποίησε μαζί του, καθώς σας συγχώρεσε όλα τα πταίσματα, όταν εξάλειψε το χειρόγραφο με τα διατάγματα, που ήταν εναντίον σας και το αφαίρεσε από το μέσον, καρφώνοντάς το επάνω στον σταυρό." (Επιστολή προς Κολοσσαείς 2: 13 – 14)