Home / Bibelemner / Nytt liv

Nytt liv

Når vi tar imot Jesus som vår frelser, tar et nytt liv til! Det står i Bibelen, Efeserne 4,21-24. ”Dere har jo hørt om ham og fått opplæring som ham etter den sannhet som er i Jesus: Dere skal ikke leve som før, men legge av det gamle menneske som blir ødelagt av de forførende lystene. Dere må bli fornyet i sjel og sinn og kle dere i det nye menneske, det som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten.”

Vi får nytt liv ved at Jesus stod opp fra døden. Det står i Bibelen, Romerne 6,5. ”Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi også være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans.”

Nytt liv bringer frihet fra syndens bånd. Det står i Bibelen, Kolosserne 2,13-14. ”Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere var med deres onde natur. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre synder. Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset.”