Home / Subiecte biblice / Viaţă Nouă

Viaţă Nouă

Când acceptăm pe Isus ca Mântuitorul nostru, noi începem o viaţă nouă!

Este scris în Biblie: Efeseni 4:21-24. “Dacă I-aţi auzit cu adevărat vocea şi aţi învăţat de la El adevărurile privitoare la El, atunci lepădaţi-vă odată de vechea voastră fire păcătoasă - de omul cel vechi din voi, care se asocia la căile voastre rele - fiindcă natura aceasta e putredă până în măduva oaselor, plină de pofte şi făţărnicie. Acum atitudinile şi gândurile voastre trebuie să fie într-o permanentă schimbare spre bine. Da, trebuie să fiţi o persoană nouă şi deosebită, sfântă şi bună. Îmbrăcaţi-vă cu această natură nou㔠(NT pe înţelesul tuturor).

2Corinteni 5:17. “Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus; iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”

Viaţa nouă este adusă prin învierea lui Isus.

Este scris în Biblie: Romani 6:5. “În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.”

Viaţa nouă aduce libertate din robia păcatului.

Este scris în Biblie: Coloseni 2:13-14. “Voi eraţi morţi în păcate şi dorinţele voastre nu fuseseră încă îndepărtate. Apoi El v-a făcut parte din însăşi viaţa lui Cristos, căci v-a iertat păcatele şi a şters învinuirile dovedite împotriva voastră, lista tuturor poruncilor Sale pe care nu le respectaserăţi. El a luat această listă de păcate şi a distrus-o, ţintuind-o pe crucea lui Isus” (NT pe înţelesul tuturor).