Home / Bibel ämnen / Nytt liv

Nytt liv

När vi accepterar Jesus som vår Frälsare börjar vi ett nytt liv! Bibeln säger i Efesierbrevet 4:21-24   såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. 2 Korinthierbrevet 5:17 säger:  Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. ”

Nytt liv erbjuds genom Jesu uppståndelse. Bibeln säger i Romarbrevet 6:4 Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.

Nytt liv ger frihet från syndens fångenskap. Bibeln säger i Kolosserbrevet 2:13-14 Och ni, som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...