Περισυλλογή

Τι σημαίνει χριστιανική περισυλλογή; Είναι βαθιά περισυλλογή στο Λόγο του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αυτό το βιβλίο του νόμου δεν θα απομακρυνθεί από το στόμα σου, αλλά σ’ αυτό θα μελετάς ημέρα και νύχτα, για να προσέχεις να κάνεις σύμφωνα με όλα όσα είναι γραμμένα μέσα σ’ αυτό. Επειδή τότε θα ευοδώνεσαι στον δρόμο σου και τότε θα φέρεσαι με σύνεση." (Ιησούς του Ναυή 1: 8)

Η χριστιανική περισυλλογή εστιάζει διαρκώς στο πώς να ακολουθήσουμε το σχέδιο του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αλλά στον νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα του και στον νόμο του μελετάει ημέρα και νύκτα." (Ψαλμός 1: 2)

Ο Ιησούς μας έδωσε ένα παράδειγμα χριστιανικής περισυλλογής και προσευχής. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αυτός (ο Ιησούς) όμως αποσυρόταν στις ερημιές και προσευχόταν." (Λουκάς 5: 16)

Η περισυλλογή επιδρά στη διορατικότητα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Να εννοείς αυτά που λέω: και είθε ο Κύριος να σου δώσει σύνεση σε όλα." (Επιστολή προς Τιμόθεο Β΄ 2: 7)