Home / Bibel ämnen / Meditation

Meditation

Vad är kristen meditation? Det är att i lydnad reflektera över Guds ord. Bibeln säger i Josua 1:8   Ha alltid denna lag på dina läppar, läs lagens bok dag och natt, så att du troget följer allt som står skrivet där. Då kommer allt du gör att lyckas, då får du framgång.

Kristen meditation är att fokusera på hur man skall följa Guds råd. Bibeln säger i Psalm 1:1-2   Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt.

Jesus gav oss en förebild när det gäller kristen meditation och bön. Bibeln säger i Lukasevangeliet 5:16   Men han hade dragit sig undan till öde trakter för att be.

Meditation leder till insikt. Bibeln säger i 2 Timotheosbrevet 2:7   Tänk igenom vad jag här har sagt. Herren skall låta dig förstå allt.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.