Home / Bibelemner / Meditasjon

Meditasjon

Hva går kristen meditasjon ut på? Det er snakk om refleksjon omkring Guds Ord. Det står i Bibelen, Josva 1,8. ”Du skal alltid ha denne loven på tungen og grunne på den både dag og natt, så du legger vinn på å leve etter alt det som er skrevet i lovboken. Da skal du ha hell med deg hvor du ferdes, og alt skal lykkes for deg.”

Kristen meditasjon går ut på stadig fokus på hvordan man best kan følge Guds plan. Det står i Bibelen, Salmene 1,2. ”Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd og ikke slår inn på synderes vei eller sitter sammen med spottere, men har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt.”

Jesus har vist oss et eksempel på kristen meditasjon og bønn. Det står i Bibelen, Lukas 5,16. ”Men selv trakk han seg ofte tilbake til ensomme steder og bad der.” Meditasjon gir oss innsikt og forståelse. Det står i Bibelen, 2. Timoteus 2,7. ”Tenk over det jeg sier! For Herren skal gi deg innsikt i alt.”