Σεβασμός

Ο Θεός αξίζει μεγάλο σεβασμό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μην πλησιάσεις εδώ. Λύσε τα υποδήματά σου από τα πόδια σου. Επειδή ο τόπος πάνω στον οποίο στέκεσαι είναι άγια γη." (Έξοδος 3: 5)

Εκείνοι που βρίσκονται στην εξουσία αξίζουν το σεβασμού μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και οι άνδρες του Δαβίδ είπαν: Να, η ημέρα για την οποία ο Κύριος μίλησε σένα λέγοντας: Να, εγώ θα παραδώσω τον εχθρό σου στο χέρι σου και θα κάνεις σε αυτόν, όπως σου φανεί καλό. Τότε ο Δαβίδ σηκώθηκε, και έκοψε κρυφά το κράσπεδο από το επανωφόρι του Σαούλ. Και ύστερα από αυτά η καρδιά του Δαβίδ τον χτύπησε, επειδή είχε κόψει το κράσπεδο του Σαούλ." (Α΄ Σαμουήλ 24: 5 – 6)

Πρέπει να έχουμε σεβασμό για όλους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Όλους να τους τιμήσετε. Την αδελφότητα να αγαπάτε. Τον Θεό να φοβάστε. Τον βασιλιά να τιμάτε." (Επιστολή Πέτρου Α΄ 2: 17)

Πρέπει να δείχνουμε σεβασμό στους ηλικιωμένους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Θα σηκώνεσαι μπροστά στους ανθρώπους με άσπρα μαλλιά και θα τιμάς το πρόσωπο του γέροντα και θα φοβηθείς τον Θεό σου." (Λευιτικό 19: 32)