Home / Bibelemner / Respekt

Respekt

Vi skal vise Gud stor respekt. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 3,5. ”Da sa Gud: ”Kom ikke nærmere! Ta dine sko av deg! For det stedet du står på, er hellig jord”.”

Vi bør vise mennesker som har viktige stillinger respekt. Det står i Bibelen, 1. Samuelsbok 24,5-8. ”Mennene sa til David: ”Nå er den dagen kommet som Herren hadde i tankene da han sa til deg: Jeg skal gi din fiende i din hånd, så du kan gjøre med ham som du finner for godt.” Så reiste David seg og skar en flik av Sauls kappe uten at han merket det. Men siden kjente David at det stakk ham i hjertet fordi han hadde skåret fliken av Sauls kappe, og han sa til sine menn: ”Herren fri meg fra å gjøre slikt mot min herre, mot Herrens salvede, og legge hånd på ham. For Herrens salvede er han.” David talte mennene sine til rette og gav dem ikke lov til å gå løs på Saul.”

Vi burde vise alle mennesker respekt. Det står i Bibelen, 1. Peter 2,17. ”Vis alle aktelse, elsk brorskapet, frykt Gud, gi keiseren ære!”

Eldre mennesker har krav på vår respekt. Det står i Bibelen, 3. Mosebok 19,32. ”Du skal reise deg for de grå hår og vise de gamle ære. Du skal frykte din Gud. Jeg er Herren.”