Home / Bibel ämnen / Respekt

Respekt

Gud är värdig all respekt. Bibeln säger i 2 Moseboken 3:5   Herren sade: ”Kom inte närmare! Ta av dig dina skor, du står på helig mark.”

Överordnade och myndigheter är värda respekt. Bibeln säger i 1 Samuelsboken 24:6-7   Men när han hade skurit av Sauls mantelflik slog honom samvetet, och han sade till sina män: ”Herren förbjude att jag skulle handla så mot min härskare, Herrens smorde, att jag bär hand på honom: han är dock Herrens smorde.” 

Vi bör respektera alla människor. Bibeln säger i 1 Petrusbrevet 2:17   Hedra alla, älska era trosbröder, frukta Gud och ära kejsaren.

Man bör visa respekt för de äldre. Bibeln säger i 3 Moseboken 19:32   Du skall resa dig upp för ett grått huvud och hedra den gamle. Du skall frukta din Gud. Jag är Herren.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.