Respect

Dumnezeu este vrednic de mare respect.

Este scris în Biblie: Exodul 3:5. “Dumnezeu a zis: “Nu te apropria de locul acesta; scoate-ţi încălţămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt.”

Cei care sunt în poziţii de autoritate sunt demni de respect.

Este scris în Biblie: 1Samuel 24:5-6. “După aceea, inima îi bătea pentru că tăiase colţul hainei lui Saul. Şi a zis oamenilor săi: “Să mă ferească Domnul să fac împotriva domnului meu, care este unsul Domnului, o aşa faptă ca să pun mâna pe el! Căci el este unsul Domnului.”

Trebuie să avem respect pentru oricine.

Este scris în Biblie: 1Petru 2:17. “Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste împăratului!”

Trebuie să arătăm respect faţă de bătrâni.

Este scris în Biblie: Levitic 19:32. “Să te scoli înaintea perilor albi şi să cinsteşti pe bătrân. Să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul.”