Η σοφία ξεκινά από τη στιγμή που τη ζητάμε από το Θεό. Η Αγία Γραφή λέει: “Δώσε, λοιπόν, στον δούλο σου νοήμονα καρδιά, στο να κρίνει τον λαό σου, για να διακρίνω ανάμεσα στο καλό και στο κακό.” (Α’ Βασιλέων 3:9)

Ο Θεός προσφέρει σοφία, για να την εφαρμόσουμε στη ζωή. Η Αγία Γραφή λέει: “Πόσο αγαπώ τον νόμο σου! Όλη την ημέρα είναι μελέτη μου. Με τα προστάγματά σου με έκανες σοφότερο από τους εχθρούς μου· επειδή, είναι πάντοτε μαζί μου.” (Ψαλμός 119:97,98)

Εμπιστέψου τον Θεό – Αυτός θα σε κάνει πραγματικά σοφό. Η Αγία Γραφή λέει: “Αρχή σοφίας είναι ο φόβος τού Κυρίου· οι άφρονες καταφρονούν τη σοφία και τη διδασκαλία.” (Παροιμίες 1:7)

Σοφία είναι η ικανότητα να δεις τη ζωή από την οπτική γωνία του Θεού και τότε να γνωρίσεις τον καλύτερο τρόπο δράσης. Η Αγία Γραφή λέει: “Ποιος είναι όπως ο σοφός; Και ποιος γνωρίζει τη λύση των πραγμάτων; Η σοφία τού ανθρώπου φαιδρύνει το πρόσωπό του, και η σκληρότητα του προσώπου του θα μεταβληθεί.” (Εκκλησιαστής 8:1)

Γινόμαστε σοφότεροι, καθώς μοιάζουμε περισσότερο στον Χριστό. Η Αγία Γραφή λέει: “Το δε παιδί (ο Ιησούς) αύξανε, και δυναμωνόταν στο πνεύμα, γεμίζοντας με σοφία· και χάρη Θεού ήταν επάνω του.” (Λουκάν 2:40)

Μπορούμε να ζητήσουμε να καθοδηγήσει η σοφία του Θεού τις επιλογές μας. Η Αγία Γραφή λέει: “αν, όμως, κάποιος από σας είναι ελλιπής σε σοφία, ας ζητάει από τον Θεό, που δίνει σε όλους πλούσια, και χωρίς να ονειδίζει· και θα του δοθεί.” (Ιάκωβου 1:5)

Η αληθινή σοφία δεν προέρχεται από τις φιλοσοφίες και θεωρίες των ανθρώπων. Η Αγία Γραφή λέει: “Βλέπετε μη σας εξαπατήσει κάποιος διαμέσου της φιλοσοφίας και της μάταιης απάτης, σύμφωνα με την παράδοση των ανθρώπων, σύμφωνα με τα στοιχεία τού κόσμου, και όχι σύμφωνα με τον Χριστό.” (Κολοσσαείς 2:8)