Home / Bibel ämnen / Vishet

Vishet

Be Gud förse dig med vishet. Bibeln säger i 1 Kungaboken 3:9   Ge din tjänare ett lyhört sinne, så att jag kan skipa rätt åt ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk?”

Gud erbjuder praktisk vishet som vi kan använda i livet. Bibeln säger i Psalm    119:97-98   Vad jag älskar din lag! Jag begrundar den dagen lång. Dina bud gör mig visare än min fiende, de finns alltid hos mig.

Lita på Gud. Han kan göra dig verkligt vis. Bibeln säger i Ordspråksboken 1:7   Gudsfruktan är kunskapens begynnelse, dåren föraktar vishet och fostran.

Vishet är förmågan att se livet ur Guds perspektiv. Bibeln säger i Predikaren 8:1   Vem är som den vise, vem förstår att tyda tingen?Vishet får människans ansikte att lysa, mildrar hennes hårda uppsyn.

Vi blir visare när vi blir mera lik Kristus. Bibeln säger i Lukasevangeliet 2:40   Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom.”

Vi kan be om Guds vishet och vägledning. Bibeln säger i Jakobsbrevet 1:5   Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om.

Sann vishet kommer inte från människors filosofier och idéer. Bibeln säger i Kolosserbrevet 2:8   Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...