Home / Subiecte biblice / Înţelepciune

Înţelepciune

Înţelepciunea începe când rugăm pe Dumnezeu să fie ajutorul nostru.

Este scris în Biblie: 1Î mpăraţi 3:9. “Dă dar robului Tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul Tău şi să deosebească binele de rău! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta aşa de mare la număr!”

Dumnezeu ne oferă înţelepciune practică spre a o aplica în viaţă.

Este scris în Biblie: Psalmul 119:97-98. “Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea. Poruncile Tale mă fac mai înţelept decât vrăjmaşii mei, căci totdeauna le am cu mine.”

Încrede-te în Dumnezeu. El te va face înţelept cu adevărat.

Este scris în Biblie: Proverbe 1:7. “Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.”

Înţelepciunea este abilitatea de a vedea viaţa din perspectiva lui Dumnezeu şi atunci vom şti să luăm cea mai bună decizie pentru acţiune.

Este scris în Biblie: Eclesiastul 8:1. “Cine este ca cel înţelept şi cine pricepe rostul lucrurilor? Înţelepciunea omului îi luminează faţa şi asprimea feţei i se schimbă.”

Devenim mai înţelepţi când ne asemănăm tot mai mult cu Isus.

Este scris în Biblie: Luca 2:40. “Iar Pruncul creştea şi se întărea; era plin de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era peste El.”

Ne putem ruga pentru ca înţelepciunea de la Dumnezeu să ne călauzească alegerile noastre în viaţă.

Este scris în Biblie: I acov 1:5. “Dacă doriţi să ştiţi ce vrea Dumnezeu de la voi, rugaţi-L să vă spună ce trebuie să faceţi şi El vă va spune bucuros, căci oricând e gata să dea o măsură îndoită de înţelepciune tuturor celor care I-o cer; şi niciodată n-are să vă reproşeze că I-aţi cerut-o” (NT pe înţelesul tuturor).

Adevărata înţelepciune nu vine din ideile şi filozofiile omeneşti.

Este scris în Biblie: Coloseni 2:8. “Nu permit altora să vă strice credinţa şi bucuria cu filozofiile lor şi cu răspunsurile lor greşite, superficiale, clădite pe gânduri şi idei omeneşti, în locul celor venite de la Isus” (NT pe înţelesul tuturor).