Home / Bibelemner / Visdom

Visdom

Visdom tar til når vi ber Gud om å være vår visdomskilde. Det står i Bibelen, 1. Kongebok 3,9. ”Så gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er?”

Gud tilbyr oss praktisk visdom som kan anvendes i hverdagen. Det står i Bibelen, Salmene 119,97-100. ”Å, hvor høyt jeg elsker din lov, hele dagen grunner jeg på den. Dine bud gjør meg visere enn mine fiender, for dem har jeg alltid hos meg. Jeg har større innsikt enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine lovbud. Jeg skjønner mer enn de gamle, for jeg følger dine påbud.”

Stol på Gud – han vil gi deg ekte visdom. Det står i Bibelen, Ordspråkene 1,7. ”Frykt for Herren er opphav til kunnskap, dårer ringeakter visdom og tukt.”

Visdom er det å kunne se livet fra Guds perspektiv, for derved å velge den beste fremgangsmåten. Det står i Bibelen, Forkynneren 8,1. ”Hvem er som den vise mann, hvem forstår å tyde en sak? Visdom får mannens ansikt til å lyse, så hans strenge mine mildnes.”

Vi får mer visdom etter hvert som vi blir mer lik Kristus. Det står i Bibelen, Lukas 2,40. ”Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham.”

Vi kan be Gud om å gi oss visdom til å foreta gode valg. Det står i Bibelen, Jakob 1,5. ”Dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få; for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser.”

Sann visdom finnes hos Gud, og menneskers filosofi og ideer er ikke alltid det samme som visdom. Det står i Bibelen, Kolosserne 2,8. ”Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som hviler på menneskers tradisjoner og stammer fra grunnkreftene i verden, ikke fra Kristus.”