Hor

I Guds bud forbyr han hor. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,14. ”Du skal ikke bryte ekteskapet.”

Etter norsk lov kan man forlate sin ektefelle for en annen, men i Guds øyne er det hor. Det står i Bibelen, Lukas 16,18. ”Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han bryter ekteskapet.”

Begjær er en form for hor. Det står i Bibelen, Matteus 5,27.28. ”Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke bryte ekteskapet. Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.”

Hvordan behandlet Jesus en kvinne som ble tatt i ekteskapsbrudd? Det står i Bibelen, Johannes 8,10-11. ”Da rettet han seg opp og spurte: ”Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg? Hun svarte: ”Nei, Herre, ingen.” Da sa Jesus: ”Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!”

Gud ønsker at vi skal unngå seksuell umoral. Det står i Bibelen, 1. Tessaloniker 4,3. ”For dette er Guds vilje – deres helliggjørelse: Dere skal holde dere borte fra hor.”