Home / Bibel ämnen / Äktenskapsbrott

Äktenskapsbrott

Guds budord förbjuder äktenskapsbrott. Bibeln säger i 2 Moseboken 20:14: ”Du skall inte begå äktenskapsbrott.”

Att skilja sig från sin maka för en annan person kan vara legalt riktigt, men är äktenskapsbrott i Guds ögon. Bibeln säger i Lukas 16:18: ”Var och en som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna begår äktenskapsbrott, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.”

Att se med begär på en annan kvinna är även äktenskapsbrott. Bibeln säger i Matteus 5:27: ”Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er. Var och en som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.”

Hur reagerade Jesus när en kvinna greps bar gärning för äktenskapsbrott? Bibeln säger i Johannes 8:10-11: ”Jesus reste sig upp och på sade till henne: Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade: Nej, Herre, ingen. Då sade Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer!”

Det är Guds vilja att vi skall avhålla oss från otukt. Bibeln säger i 1 Tessalonikerbrevet 4:3: ”Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt.”

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.