Adulter

Poruncile lui Dumnezeu interzic adulterul. Este scris în Biblie: Exodul 20:14. "Să nu preacurveşti."

Părăsirea soţului sau soţiei poate fi legală, dar este adulter în ochii lui Dumnezeu. Este scris în Biblie: Luca 16:18. "Oricine-şi lasă femeia sa şi ia pe alta săvârşeşte adulter; şi cel ce ia pe cea lăsată de bărbat săvârşeşte adulter." (Biserica Ortodoxă, Bucureşti 1968).

Pofta este o formă de adulter. Este scris în Biblie: Matei 5:27-28. "Aţi auzit că s-a zis celor de demult: să nu săvârşeşti adulter. Eu însă vă spun vouă: că oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui." (Biblia Ortodoxă, Bucureşti 1968).

Cum a procedat Isus cu femeia prinsă în adulter? Este scris în Biblie: Ioan 8:10-11. "Şi ridicându-se Iisus si nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a zis: Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nu te-a osândit nici unul? Iar ea a zis: Nici unul, Doamne. Şi Iisus i-a zis: Nu te osândesc nici Eu; de-acum să nu mai păcătuieşti." (Biblia Ortodoxă, Bucuresti 1968.)

Voia lui Dumnezeu este să evităm imoralitatea sexuală. Este scris în Biblie: 1 Tesaloniceni 4:2. "Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie."