Home / Bibelemner / Konsekvenser

Konsekvenser

Syndens konsekvens er døden. Det står i Bibelen, Romerne 6,23. ”Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.”

Menneskene må regne med konsekvenser av sine handlinger. Det står i Bibelen, Galaterne 6,7-8. ”Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Den som sår i sin syndige natur, skal høste undergang av den; den som sår i Ånden, skal høste evig liv ved Ånden.”

Du må forvente at andre behandler deg slik du behandler dem. Det står i Bibelen, Matteus 7,1-2. ”Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre, og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker.”