Home / Bibel ämnen / Konsekvens

Konsekvens

Syndens konsekvens är död. Bibeln säger i Romarbrevet 6:23   Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.

Vårt handlande får konsekvenser. Bibeln säger i Galaterbrevet 6:7-8   Låt inte bedra er, Gud lurar man inte: vad man sår får man också skörda. Den som sår i sitt kött skall skörda förgängelse ur köttet, men den som sår i anden skall skörda evigt liv ur anden.

Du kommer att bli behandlad på samma sätt som du behandlar andra. Bibeln säger i Matteusevangeliet 7:1-2   Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.