Home / Biblická témata / Následky

Následky

Smrt je následkem hříchu. Je to doloženo v Bibli, Římanům 6,23: „Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“

Lidé sklízejí následky svých činů. Poukazuje na to Bible, Galatským 6,7.8: „Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.“

Bude s tebou zacházeno stejným způsobem, jakým ty zacházíš s druhými. Bible o tom hovoří v Matoušově evangeliu 7,1.2: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“