Home / Subiecte biblice / Consecinţe

Consecinţe

Consecinţa păcatului este moartea.

Este scris în Biblie: Romani 6:23. “Fiindcă plata păcatului este moartea; dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”

Oamenii seceră consecinţele acţiunilor lor.

Este scris în Biblie: Galateni 6:7-8. “Nu vă lăsaţi induşi în eroare; aduceţi-vă aminte că nu-L puteţi nesocoti pe Dumnezeu şi să scăpaţi nepedepsiţi: ceea ce a semănat cineva, aceea va culege! Dacă seamănă ca să-şi satisfacă dorinţele rele, va sădi seminţele răului şi neîndoielnic va culege roada unei decăderi spirituale şi a morţii; dar dacă sădeşte lucrurile bune ale Duhului, va culege viaţa veşnică pe care i-o dă Duhul Sfânt” (Noul Testament pe înţelesul tuturor).

Vei fi tratat la fel după cum tratezi pe alţii.

Este scris în Biblie: Matei 7:1-2. “Nu criticaţi şi nu veţi fi criticaţi. Fiindcă alţii vă vor trata aşa cum îi trataţi şi voi pe ei” (Noul Testament pe înţelesul tuturor).