Home / Bibelemner / Lydighet

Lydighet

Å følge Guds vilje er det beste vi kan gjøre. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 30,15-16. ”Se, i dag har jeg lagt fram for deg livet og det gode og døden og det vonde. Gjør du som jeg byr deg i dag, så du elsker Herren din Gud og går på hans veier og holder hans bud, forskifter og dommer, da skal du leve og bli tallrik. Herren din Gud skal velsigne deg i det landet du går inn i og legger under deg.” I 5. Mosebok 10,12.13 står det: ”Og nå, Israel, hva krever Herren din Gud av deg? At du skal frykte Herren din Gud, så du går på alle hans veier og elsker og tjener Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, og at du skal holde Herrens bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, for at det kan gå deg vel.”

Hvilken forbindelse er det mellom loven, nåde og lydighet? Det står i Bibelen, Romerne 5,20. ”Loven kom til for å gjøre fallet større. Men der synden var stor, ble nåden enda større.”

Lydighet overfor Guds bud kan spare oss for sykdom. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 15,26. ”Han sa: ”Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, dersom du gir akt på hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg spare deg for alle de sykdommer jeg la på egypterne. For jeg er Herren, din lege.”

Livet blir mer vellykket når vi gjør Guds vilje. Det står i Bibelen, Josva 1,8. ”Du skal alltid ha denne loven på tungen og grunne på den både dag og natt, så du legger vinn på å leve etter alt det som er skrevet i lovboken. Da skal du ha hell med deg hvor du ferdes, og alt skal lykkes for deg.”

Vi blir evaluert etter hvor godt vi etterlever Guds vilje og hans bud. Det står i Bibelen, Matteus 5,19. ”Om altså noen opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene dette, skal han regnes for den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre dette, han skal være stor i himmelriket.”

Lydighet kommer som følge av å elske Gud. Det står i Bibelen, Johannes 14,15.23. ”Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud… Jesus svarte: Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.”

Kun de som lever etter Guds vilje vil få Den Hellige Ånd. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 5,32. ”Vi er vitner om alt dette, vi og Den Hellige Ånd som Gud gav dem som lyder ham.”

Jesus gjorde sin Fars vilje, som et eksempel for oss på hvordan vi skulle utføre hans vilje. Det står i Bibelen, Hebreerne 5,8-9. ”Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led. Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham.”

Gud oppfordrer oss til å følge lovene og bestemmelsene i det landet hvor vi bor. Det står i Bibelen, Romerne 13,1-2. ”Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. Det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som er ved makten, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot Guds ordning, og de som gjør det, skal få sin dom.”

Noen ganger kan lydighet overfor Gud og hans bud komme i konflikt med verdslige makters lovverk. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 5,29. ”Men Peter og de andre apostlene svarte: ”En skal lyde Gud mer enn mennesker”.”

Barn skal adlyde og respektere sine foreldre. Det står i Bibelen, Efeserne 6,1-3. ”Dere barn skal være lydige mot foreldrene deres for Herrens skyld, for det er rett. Du skal hedre din far og din mor, det er det første av budene som har et løfte: så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet.”