Home / Bibel ämnen / Lydnad

Lydnad

Att lyda Gud är bäst för oss. Bibeln säger i 5 Moseboken 30:15-16   Se, jag ställer dig i dag inför liv och lycka eller död och olycka. Om du lyssnar till Herrens, din Guds, bud, som jag i dag ger dig, och om du älskar Herren, din Gud, vandrar hans vägar och följer hans bud, stadgar och föreskrifter, då skall du få leva och bli talrik, och Herren, din Gud, skall välsigna dig i det land som du kommer till och tar i besittning.” 5 Moseboken 10:12-13 säger: Och nu, Israel, vad begär Herren, din Gud, av dig? Bara att du fruktar Herren, din Gud, så att du alltid vandrar hans vägar, älskar honom och tjänar Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och håller Herrens bud och hans stadgar, som jag i dag ger dig, allt till gagn för dig själv.

Vad har lag, nåd och lydnad för samband? Bibeln säger i Romarbrevet 5:20-21   Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer, och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, skall därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår herre.

Lydnad kan bevara oss från sjukdom. Bibeln säger i 2 Moseboken 15:26   Han sade: ”Om du lyder Herren, din Gud, och gör det som är rätt i hans ögon och lyssnar till hans befallningar och håller alla hans bud, då skall jag låta dig slippa alla de sjukdomar som jag sände över egypterna. Ty jag är Herren, den som botar dig.”

Lydnad är nyckeln till ett framgångsrikt liv. Bibeln säger i Josua 1:8   Ha alltid denna lag på dina läppar, läs lagens bok dag och natt, så att du troget följer allt som står skrivet där. Då kommer allt du gör att lyckas, då får du framgång.

Vi skall bli dömda efter vår lydnad för Guds bud. Bibeln säger i Matteusevangeliet 5:19   Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket.

Vi lyder Gud därför att vi älskar honom. Bibeln säger i Johannesevangeliet 14:15, 23 Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jesus svarade: ”Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom.

Den helige Ande ges till dem som lyder Herren. Bibeln säger i Apostlagärningarna 5:32 Om allt detta kan vi vittna, och likaså den heliga anden som Gud har gett åt dem som lyder honom.”

Jesus var och är en förebild på hur vi bör lyda Gud. Bibeln säger i Hebreerbrevet 5:8-9   Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida, och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning,

Gud råder oss att lyda landets lagar. Bibeln säger i Romarbrevet 13:1-2   Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig själva.

Ibland kan lydnad mot Gud och hans lag fordra olydnad mot jordiska makter. Bibeln säger i Apostlagärningarna 5:29 ... ”Man måste lyda Gud mer än människor.

Barn bör lyda och hedra sina föräldrar. Bibeln säger i Efesierbrevet 6:1-3   Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, det är er skyldighet. Visa aktning för din far och din mor; det är det första bud som följs av ett löfte: så att det går dig väl och du får leva länge på jorden.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.