Home / Bibelemner / Musikk

Musikk

Musikk kan brukes som et utrykk for tilbedelse. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 15,1. ”Da sang Moses og israelittene denne lovsangen for Herren: Jeg vil lovsynge Herren, for han er høy og herlig.”

Det er godt å prise Gud gjennom musikk. Det står i Bibelen, Salmene 33,1-3. ”Rop av fryd for Herren, dere rettferdige! Det sømmer seg for de oppriktige å synge Herrens pris. Lovsyng ham til lyren, og spill på tistrenget harpe! Syng for ham en ny sang, spill vakkert og rop av glede!”

Musikk kan brukes sammen med bibelvers for å lære dem utenat. Det står i Bibelen, Kolosserne 3,16. ”La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre, med salmer, hymner og åndelige sanger; syng for Gud av et takknemlig hjerte.”