Muzică

Muzica este o expresie a închinării.

Este scris în Biblie: Exodul 15:1. “Atunci Moise şi copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis:”Voi cânta Domnului, căci Şi-a arătat slava; A năpustit în mare pe cal şi pe călăreţ.”

Un mijloc minunat de a lăuda pa Dumnezeu este prin muzică.

Este scris în Biblie: Psalmul 33:1-3. “Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de laudă. Lăudaţi pe Domnul cu arfa, lăudaţi-L cu alăuta cu zece coarde. Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune coardele şi glasurile voastre!”

Psalmul 81:1-2. “Cântaţi cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră! Inălţaţi strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov! Cântaţi o cântare, sunaţi din tobă, din arfa cea plăcută şi din alăută!”

Muzica poate fi un mijloc de a memoriza Scriptura.

Este scris în Biblie: Coloseni 3:16. “Aduceţi-vă aminte ce v-a învăţat Cristos şi lăsaţi cuvintele Lui să vă îmbogăţească vieţile şi să vă facă înţelepţi; transmiteţi-le intre voi ca învăţătură şi cântaţi-le în psalmi şi cântece bisericeşti, intonând Domnului melodii din inimi pline de recunoştinţ㔠(NT pe înţelesul tuturor).