Home / Bibel ämnen / Musik

Musik

Musik kan vara ett uttryck för tillbedjan. Bibeln säger i 2 Moseboken 15:1   Då sjöng Mose och israeliterna denna lovsång till Herren: Jag sjunger till Herrens ära: stor är hans höghet och makt. Häst och vagnskämpe vräkte han i havet.

Gud prisas och äras genom musik. Bibeln säger i Psalm 33:1-3   Jubla över Herren, ni rättfärdiga! De redbara skall sjunga hans lov. Tacka Herren till lyrans klang, spela på tiosträngad harpa! Sjung till hans ära, sjung en ny sång, jubla till strängarnas välljud!

Psalm   81:2-3   Jubla inför Gud, vår styrka, höj hyllningsrop till Jakobs Gud! Stäm upp musik, slå på tamburin, spela ljuvligt på lyra och harpa!

Musik kan hjälpa oss att komma ihåg bibeltexter. Bibeln säger i Kolosserbrevet 3:16 Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.