Home / Bibelemner / Rettferdig behandling

Rettferdig behandling

Livet behandler oss ikke alltid rettferdig. Det står i Bibelen, Forkynneren 9,11. ”Videre så jeg under solen: Det er ikke de raske som vinner løpet, og ikke de tapre som seirer i krig; de vise får heller ikke brød, de forstandige blir ikke rike, og de som kan noe, finner ikke velvilje.”

Gud vil at vi skal være rettferdige når det gjelder penger og handel. Det står i Bibelen, Ordspråkene 16,11. ”Rett vekt og vektskål krever Herren, og alle vektlodd vedkommer ham.”

Rettferdighet er en viktig side ved Guds karakter. Det står i Bibelen, Jesaja 11,5. ”Rettferd er beltet han har om livet, troskap er beltet om hoftene.”

For å være en del av Guds rike, må man legge vinn på rettferdighet. Det står i Bibelen, Jesaja 33,15.16 ”Den som ferdes i rettferd og taler det som er rett, som avviser vinning vunnet ved vold, som vifter med hånden for å vise at han ikke tar imot bestikkelser, stopper ørene til for all tale om bloddåd, og lukker sine øyne for det som er ondt, han får bo på høye steder, med bratte fjell som tilfluktssted; han får sitt brød og mangler ikke vann.”