Home / Bibel ämnen / Rättvisa

Rättvisa

Livet är inte alltid rättvist. Bibeln säger i Predikaren 9:11  Vidare såg jag under solen: det är inte de snabba som vinner loppet, det är inte de tappra som vinner striden, det är inte de visa som får bröd, inte de kloka som blir rika, inte de kunniga som har framgång: allt är tillfällighet och slump.”

Gud förväntar rättvisa i affärsuppgörelser. Bibeln säger i Ordspråksboken 16:11 Riktig våg är Herrens sak, alla vikter är hans verk.

Rättfärdighet är en del av Guds karaktär. Bibeln säger i Jesaja 11:5   Rättvisan är hans bälte, troheten bär han kring livet.

Rättvisa är en del av Guds rike. Bibeln säger i Jesaja 33:15-16   Den som lever rättfärdigt och talar sanning, den som skyr vad som vinns med våld och slår ifrån sig när han erbjuds mutor, den som inte vill höra talas om dråp och inte vill se åt det som är ont. Han får bo på höjderna, klippfästet skall vara hans tillflykt, han skall ha nog med bröd och aldrig sakna vatten.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.