Home / Subiecte biblice / Corectitudine

Corectitudine

Viaţa nu este totdeauna dreaptă.

Este scris în Biblie: Eclesiastul 9:11. “Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuţi aleargă, că nu cei viteji câştigă războiul, că nu cei înţelepţi câştigă pâinea, nici cei pricepuţi bogăţia, nici cei învăţaţi bunăvoinţa, ci toate atârnă de vreme şi de împrejurări.”

Dumnezeu aşteaptă să fim cinstiţi în afaceri.

Este scris în Biblie: Proverbe 16:11. “Domnul cere să fim cinstiţi în orice afaceri. El a stabilit acest principiu.” (Traducerea engleză TLB).

Credincioşia este o parte a caracterului lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Isaia 11:5. “Neprihănirea va fi brâul coapselor Sale şi credincioşia brâul mijlocului Său.”

Cinstea este una din condiţiile de a trăi în Împărăţia lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Isaia 33:15-16. “Omul cel drept în calea sa şi cel ce grăieşte cuvinte de cinste, care dă la o parte câştigul cel nedrept, cel ce mâinile înapoi le trage şi mită nu primeşte; care-şi astupă urechile când aude fărădelegi şi îşi pune văl pe ochi ca să nu vadă răul: Acela va locui pe înălţimi şi stâncile cele tari vor fi cetatea lui, pâine i se va da şi apa nu-i va lipsi” (Biblia Ortodoxă, Bucureşti 1968).