Home / Bibelemner / Vennskap

Vennskap

Ekte vennskap er basert på lojalitet. Det står i Bibelen, Ordspråkene 17,17. ”En venn viser alltid kjærlighet, og en frende er født til å hjelpe i nød.”

Den beste vennen man noensinne kan få, er Jesus. Det står i Bibelen, Johannes 15,15. ”Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har sagt dere alt jeg har hørt av min Far.”

Velg deg venner som elsker Gud og som er rene i hjerte og sinn. Det står i Bibelen, 2. Timoteus 2,22. ”Du skal flykte fra ungdommens lyster og jage etter rettferd, troskap og kjærlighet, og etter fred med dem som påkaller Herren av en rent hjerte.”

Hvordan kan du selv være en god venn for andre? Det står i Bibelen, Filipperne 2,3-4. ”Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men være ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men på de andres.”

Sladder og baktaling kan ødelegge et vennskap. Det står i Bibelen, Ordspråkene 16,28. ”En renkesmed skaper strid, den som baktaler andre, skiller venn fra venn.”

Venner er verdifulle og bør tas godt vare på! Det står i Bibelen, Ordspråkene 27,9-10. ”Olje og røkelse gleder hjertet, slik gir også en venns hengivenhet større glede enn gode råd. Gi ikke slipp på din venn og på din fars venn, gå ikke til din brors hus den dagen du er i nød. En granne som bor i nærheten, er bedre enn en bror langt borte.”

En ekte venn bryr seg nok til at han eller hun er villig til å være ærlig med deg – selv om det kan gjøre vondt. Det står i Bibelen, Ordspråkene 27,6. ”En venn er trofast selv når han slår, en fiendes kyss er svikefulle.”