Home / Bibel ämnen / Vänskap

Vänskap

Sann vänskap innefattar lojalitet. Bibeln säger i Ordspråksboken 17:17   En vän visar alltid kärlek, en broder är till för att hjälpa i nöden.

Jesus är vår bästa vän. Bibeln säger i Johannesevangeliet 15:15   Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader.

Välj vänner som har rena hjärtan och som älskar Gud. Bibeln säger i 2 Timotheosbrevet 2:22   Ge inte efter för ungdomliga impulser. Sök i stället rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren med rent hjärta.

Vilka karaktärsdrag bör goda vänner ha? Bibeln säger i Filipperbrevet 2:3-4   fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras.

Skvaller kan förstöra vänskap. Bibeln säger i Ordspråksboken 16:28   En falsk man vållar strid, baktalaren skiljer vänner åt.

Var rädd om vänskapen. Bibeln säger i Ordspråksboken 27:10   Överge inte din och din fars vän, gå inte till din bror när du själv är i nöd. Bättre nära granne än fjärran frände.

En vän kan vara uppriktig med dig även om det skulle göra ont. Bibeln säger i Ordspråksboken 27:6   Vännens örfil är ärligt menad, fiendens kyssar vill bedra.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.