Home / Subiecte biblice / Dragostea

Dragostea

Nimic nu ne poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Romani 8:38-39. “Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.”

Dragostea lui Dumnezeu este plină de sacrificiu.

Este scris în Biblie: Ioan 3:16. “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”

Dragostea lui Dumnezeu rămâne pentru veşnicie.

Este scris în Biblie: Psalmul 136:1. “Aduceţi mulţumiri lui Dumnezeu, căci El este bun. Dragostea Lui durează veşnic” (Traducerea engleză NIV).

Cum este descrisă dragostea?

Este scris în Biblie: 1Corinteni 13:4-7. “Dragostea este foarte răbdătoare şi bună, niciodată geloasă sau invidioasă; ea nu se laudă niciodată, nici nu se făleşte, niciodată nu e trufaşă ori egoistă ori necuviincioasă. Dragostea nu ţine morţiş să i se facă pe voie. Nu este iritabilă şi nici susceptibilă. Nu poartă pică şi aproape că nici nu bagă în seamă greşelile altora. Niciodată nu se bucură de nedreptate, ci este în culmea fericirii ori de câte ori învinge adevărul. Dacă iubeşti pe cineva, întotdeauna îi vei rămâne credincios, oricât te-ar costa. Vei crede întotdeauna în el, aşteptându-te să fie totdeauna la înălţime şi îl vei apăra întotdeauna cu fermitate” (NT pe înţelesul tuturor).

Ni se porunceşte să ne iubim unii pe alţii.

Este scris în Biblie: 1Ioan 2:7-8. “Prea iubiţilor, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care aţi avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul, pe care l-aţi auzit. Totuşi vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât şi cu privire la voi; căci întunericul se împrăştie şi lumina adevărată şi răsare chiar.”

Iubirea nu e numai pentru prieteni.

Este scris în Biblie: Matei 5: 43. “Există o zicală: “Pe prieteni să-i iubeşti, iar pe duşmani să-i urăşti.” Dar Eu vă spun: Pe duşmani să-i iubiţi! Să vă rugaţi pentru cei care vă persecută!” (NT pe înţelesul tuturor).

Legea lui Dumnezeu este rezumată în iubire.

Este scris în Biblie: Matei 22:37-40. “Isus i-a răspuns: “Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.” Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.”

Iubirea faţă de Dumnezeu este arătată prin păzirea poruncilor Sale.

Este scris în Biblie: 1Ioan 5:3. “Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele.”

Nu lăsa să-ţi slăbească dragostea faţă de Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Apocalips 2:4-5. “Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi.”