Home / Bibel ämnen / Kärlek

Kärlek

Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Bibeln säger i Romarbrevet 8:38-39  Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.

Guds kärlek är uppoffrande. Bibeln säger i Johannesbrevet 3:16  Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

Guds kärlek är evig. Bibeln säger i Psalm136:1  Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.”

Hur beskrivs Guds kärlek? Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 13:4-7  Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

Vi uppmanas att älska varandra. Bibeln säger i 1 Johannesevangeliet 2:9-10” Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall.”

Vi skall inte bara älska våra vänner. Bibeln säger i Matteusevangeliet 5:43-44   Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er;

Kärleken är grunden för hela Guds lag. Bibeln säger i Matteusevangeliet 22:36-40” ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.”

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.