Your Source for Bible Answers

Bibleinfo.com helps people discover what the Bible says about life's questions. Here you will find counsel, direction, encouragement, and help — all from God's word.

Featured Bible Articles

Today's Topic

Antikristas

Dievas teigia, kad žmonės gyvena “paskutiniaisiais laikais”, paskutiniojoje eroje, paskutiniojoje malonėje, paskutiniajame žemės istorijos laikotarpyje. Kas yra Antikristas? Žr. Biblijoje: Jono pirmas laiškas 2, 18. „Vaikeliai, atėjo valanda paskutinė. Kaip esate girdėję, ateis Antikristas; taigi dabar pasirodė daug antikristų. Iš to sprendžiame, jog atėjo valanda paskutinė.“

Subscribe to Bibleinfo.com RSS