Your Source for Bible Answers

Bibleinfo.com helps people discover what the Bible says about life's questions. Here you will find counsel, direction, encouragement, and help — all from God's word.

Featured Bible Articles

Today's Topic

Alkoholis

Kas Šventajame Rašte pasakyta apie vyną ir kitus alkoholinius gėrimus? Žr. Biblijoje: Patarlių knyga 20, 1. „Vynas išjuokia, stiprusis gėrimas primuša; neišmintingas, kas jais svaiginasi.“

Kodėl pavojinga vartoti alkoholį? Žr. Biblijoje: Laiškas efeziečiams 5, 18. „Ir nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni Dvasios.“

Subscribe to Bibleinfo.com RSS