Απογοήτευση

Τι πρέπει να κάνουμε, όταν αισθανόμαστε ότι θέλουμε να παραιτηθούμε; Να είμαστε ειλικρινείς με το Θεό σχετικά με τα συναισθήματά μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μέχρι πότε, Κύριε, θα με λησμονείς για πάντα; Μέχρι πότε θα κρύβεις από μένα το πρόσωπό σου;" (Ψαλμός 13:1)

Ο Θεός έχει υποσχεθεί δύναμη, όταν τη χρειαζόμαστε. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Καθώς ενδυναμώνεστε με κάθε δύναμη σύμφωνα με την κυριαρχική εξουσία της δόξας του σε κάθε υπομονή και μακροθυμία με χαρά, ευχαριστώντας τον Πατέρα, που μας έκανε άξιους της μερίδας του κλήρου των αγίων μέσα στο φως." (Επιστολή προς Κολοσσαείς 1: 11 – 12)

Η παραίτηση μας αναγκάζει συχνά να χάσουμε το καλύτερο που έχει να μας προσφέρει ο Θεός. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Γι’ αυτό δεν αποκάμνουμε· αλλά, αν και ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός, όμως, ανανεώνεται ημέρα με την ημέρα. Επειδή η προσωρινή ελαφριά μας θλίψη κατεργάζεται σε μας, σε εξαιρετικά υπερβολικό βαθμό, αιώνιο βάρος δόξας." (Επιστολή προς Κορινθίους Β΄ 4: 16 – 17)

Όταν η καρδιά μας μάς καταδικάζει, δεν πρέπει να τα παρατήσουμε. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή η σοφία τούτου του κόσμου είναι μωρία μπροστά στον Θεό. Δεδομένου ότι είναι γραμμένο: «Αυτός που συλλαμβάνει τους σοφούς μέσα στην πανουργία τους». Και πάλι: «Ο Κύριος γνωρίζει τους συλλογισμούς των σοφών ότι είναι μάταιοι»." (Επιστολή Ιωάννη Α΄ 3: 19 – 20)