Home / Subiecte biblice / Renunţare

Renunţare

Ce trebuie să facem când ne simţim părăsiţi? Să fim cinstiţi cu Dumnezeu în legătură cu simţămintele noastre.

Este scris în Biblie: Psalm 13:1. “Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când Iţi vei ascunde Faţa de mine?”

Dumnezeu ne-a promis putere când suntem în nevoie.

Este scris în Biblie: Coloseni 1:11-12. “Întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie, mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în lumină.”

Renunţarea adesea ne face să pierdem cele mai bune binecuvântări pe care Dumnezeu vrea să ni le ofere.

Este scris în Biblie: 2Corinteni 4:16-17. “Iată de ce nu ne dăm bătuţi niciodată. Deşi trupurile noastre se sting, tăria noastră lăuntrică în Domnul creşte pe zi ce trece, tot mai mult. La urma urmelor, necazurile şi suferinţele noastre actuale sunt destul de mici şi nu vor ţine multă vreme. Dar perioada aceasta scurtă cât ţine durerea va aduce cu sine, în final, cele mai alese binecuvântări ale lui Dumnezeu pentru noi, în vecii vecilor” (NT pe înţelesul tuturor).

Când inimile noastre ne condamnă, nu trebuie să renunţăm.

Este scris în Biblie: 1Ioan 3:19-20. “Prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr şi ne vom linişti inimile înaintea Lui, ori în ce ne osândeşte inima noastră; căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră şi cunoaşte toate lucrurile.”