Home / Bibelemner / Oppgitthet

Oppgitthet

Kan vi gjøre noe for å motvirke depresjon? Hva kan vi gjøre når vi har lyst til å gi opp? Vær ærlig med deg selv og med Gud om hva du føler. Det står i Bibelen, Salmene 13,2. ”Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ditt ansikt for meg?”

Gud har lovet å styrke oss når vi trenger det. Det står i Bibelen, Kolosserne 1,11-12. ”Dere skal styrkes og få kraft, av den kraft som han i sin herlighet eier, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Og med glede skal dere takke Faderen, som satte dere i stand til å få del i den arven de hellige får i lyset.”

Hvis vi gir opp, går vi glipp av det største Gud har å tilby. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 4,16-17. ”Derfor mister vi ikke motet. Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengsler vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som er uendelig mye større.”

Vi må heller ikke gi opp når vi har tung skyldfølelse eller usikkerhet i hjertet. Det står i Bibelen, 1. Johannes 3,19.20. ”Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille våre hjerter til ro for hans åsyn. For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt.”