Home / Bibel ämnen / Att ge upp

Att ge upp

Vad skall vi göra när det känns som om vi vill ge upp? Var ärlig inför Gud med dina känslor. Bibeln säger i Psalm 13:2-3” Hur länge skall du glömma mig, Herre? Hur länge skall du dölja ditt ansikte? Hur länge skall tankarna mala, mitt hjärta ängslas dag efter dag. Hur länge skall min fiende triumfera?

Gud har lovat oss kraft, när vi behöver den. Bibeln säger i Kolosserbrevet 1:11-12  Hans härlighets kraft skall på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga, och ni skall tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset.

När vi ger upp går vi oftast miste om det bästa Gud har att erbjuda. Bibeln säger i 2 Korinthierbrevet 4:16-17 ”Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga.

Även när våra hjärtan fördömer oss, skall vi inte ge upp. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 3:19-20 ”Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt.Top of Form 1

Guds närvaro upplevs inte alltid som ett fantastiskt skådespel, utan utan som en stilla viskning. Bibeln saäger i 1 Kungaboken 19:11-12   Herren svarade: ”Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren skall gå fram där.” En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus.

Du är inte ensam. Bibeln säger i 5 Moseboken 31:6   Var tappra och starka! Var inte rädda och låt er inte skrämmas av dem, ty Herren, din Gud, går själv med dig. Han skall inte svika dig, inte överge dig.”

Även om vi gör misstag är vi Guds barn. Bibeln säger i Psalm 37:23-24    Människans steg styrs av Herren, han vill trygga hennes väg.  Snubblar hon faller hon inte omkull, ty Herren håller hennes hand.

Alla gör misstag och faller, men Gud vill resa oss upp igen. Bibeln säger i Ordspråksboken 24:16   Sju gånger kan den rättfärdige falla och resa sig igen, men de onda stupar för olyckan

Inget kan skilja oss från Guds kärlek. Bibeln säger i Romarbrevet 8:38-39  Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.

Förtrösta på Gud och vänta på hans ledning. Bibeln säger i Jesaia 25:9  Den dagen skall man säga: Se, detta är vår Gud, den räddare vi hoppades på. Detta är Herren som vi hoppades på, låt oss jubla av glädje, han kom till vår räddning.

Gud räddar dig på olyckans dag. Bibeln säger i Psalm 57:2-3   Förbarma dig, Gud, förbarma dig! Jag flyr till dig, i dina vingars skugga tar jag min tillflykt tills faran har dragit förbi. Jag ropar till Gud den Högste, till Gud som gör gott mot mig.

När vi är som svagast och hjälplösa, och förlitar oss på Gud, då är Hans kraft mest uppenbar. Bibeln säger i 2 Korinthierbrevet 12:9-10   Men han svarade: ”Min nåd är allt du behöver.” Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.