Αποφάσεις

Η πρώτη αρχή για σωστή λήψη αποφάσεων είναι να έχουμε όλες τις πληροφορίες. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Το να απαντάει κάποιος πριν ακούσει, είναι σ’ αυτόν αφροσύνη και όνειδος." (Παροιμίες 18:13)

Η δεύτερη αρχή για σωστή λήψη αποφάσεων είναι να είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Η καρδιά εκείνου που έχει φρόνηση αποκτάει σύνεση· και το αυτί των σοφών ζητάει γνώση." (Παροιμίες 18:15)

Η τρίτη αρχή για σωστή λήψη αποφάσεων είναι να ακούσουμε και τις δύο πλευρές του θέματος. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Εκείνος που πρωτολογεί στην κρίση του, φαίνεται δίκαιος· όμως, έρχεται ο αντίδικός του και τον ανασκευάζει." (Παροιμίες 18:17)

Δυσκολεύεσαι να αποφασίσεις; Ο Θεός θα σε βοηθήσει. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αν, όμως, κάποιος από σας είναι ελλιπής σε σοφία, ας ζητάει από τον Θεό, που δίνει σε όλους πλούσια, και χωρίς να ονειδίζει· και θα του δοθεί." (Επιστολή Ιακώβου 1:5)

Εμπιστέψου περισσότερο το Θεό παρά στον εαυτό σου για καθοδήγηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Έτσι θα βρεις χάρη και εύνοια μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Έλπιζε στον Κύριο με όλη σου την καρδιά, και μην επιστηρίζεσαι στην σύνεσή σου· σε όλους τους δρόμους σου γνώριζε αυτόν, κι αυτός θα διευθύνει τα βήματά σου." (Παροιμίες 3:4 - 6)

Η προσευχή βοηθά στη σωστή λήψη αποφάσεων. Ο Ιησούς χρησιμοποίησε αυτή τη μέθοδο πριν επιλέξει τους μαθητές Του. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και κατά τις ημέρες εκείνες (ο Ιησούς) βγήκε στο βουνό, για να προσευχηθεί· και διανυκτέρευσε στην προσευχή του Θεού." (Λουκάς 6:12)

Η ταπεινότητα είναι σημαντική, όταν ζητάμε από το Θεό να μας βοηθήσει στις αποφάσεις μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "(Ο Κύριος) θα οδηγήσει τους πράους με κρίση και θα διδάξει στους πράους τον δρόμο του." (Ψαλμός 25:9)