Home / Biblická témata / Rozhodnutí

Rozhodnutí

Získat potřebné informace je první zásadou moudrého rozhodování. Bible o tom hovoří v Přísloví 18,13: “Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj.”

Být otevřený novým nápadům je druhá zásada rozhodování. Je to napsáno v Bibli, Přísloví 18,15: “Rozumné srdce získává poznání, ucho moudrých je vyhledává.”

Třetí zásada, která je nutná pro správné rozhodování, je vyslechnout si příběh z různých stran. Čteme o tom v Přísloví 18,17: “Kdo při sporu mluví první, jeví se spravedlivý, pak přijde druhá strana a podrobí ho zkoušce.”

Je pro tebe obtížné rozhodnout se? Bůh ti pomůže. Praví to Bible v Listu Jakubově 1,5: “Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.”

Ve vedení důvěřuj raději Bohu než sám sobě. Radí nám to Bible v Přísloví 3,5–7: “Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.”

Ke správnému rozhodnutí napomáhá modlitba. Ježíš na ni spoléhal, když si měl vybrat své učedníky. Bible to popisuje v Lukášově evangeliu 6,12: “V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu.”

Když žádáme Boha o pomoc v našem rozhodování, měli bychom být pokorní. V Žalmu 25,9 je psáno: “On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě.”