Home / Bibel ämnen / Beslut

Beslut

Den första principen för att ta goda beslut är att först samla fakta. Bibeln säger i Ordspråksboken 18:13  Att svara innan man lyssnat är en dårskap och en skam.

Den andra principen är att vara öppen för nya idéer. Bibeln säger i Ordspråksboken 18:15 Den kloke samlar kunskap, den vise lyssnar och lär.

Den tredje principen för goda beslut är att höra båda sidor av saken. Bibeln säger i Ordspråksboken 18:17” Den som först för sin talan har rätt – tills han möter motpartens frågor.

Har du svårt att besluta dig? Gud vill hjälpa dig. Bibeln säger i Jakobsbrevet 1:5-8”Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om. Men han skall be i tro, utan att tvivla. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, skall inte vänta sig något av Herren.

Förtrösta på Gud för vägledning, hellre än på dig själv. Bibeln säger i Ordspråksboken 3:5-6” Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Tänk på honom var du än går, så skall han jämna vägen för dig.

Bön hjälper när det gäller att ta beslut. Jesus använde sig av bön innan han valde sina lärjungar. Bibeln säger i Lukasevangeliet 6:12-13” Vid samma tid gick han upp på berget för att be, och natten igenom bad han till Gud. När det blev dag samlade han sina lärjungar, och bland dem valde han ut tolv, som han kallade apostlar:

Ödmjukhet är viktig när det gäller att komma till Gud och fråga om hjälp i ett beslut. Bibeln säger i Psalm 25:9” Han leder de ödmjuka rätt, de ödmjuka lär han sin väg

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.