Home / Subiecte biblice / Hotărâri

Hotărâri

Primul principiu în luarea unei hotărâri drepte este să cunoaştem faptele.

Este scris în Biblie: Proverbe 18:13. “Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie şi îşi trage ruşinea.” (“Ce ruşine - da, ce nebunie! - să decizi înainte de a cunoaşte faptele!” -Traducerea engleză TLB).

Al doilea principiu în luarea unei hotărâri este să fii deschis la noile idei.

Este scris în Biblie: Proverbe 18:15. “Omul inteligent totdeauna este deschis la noile idei. De fapt, el se uită după ele.” (Trd. engleză TLB).

Al treilea peincipiu pentru a face decizii bune este să asculţi la ambele părţi ale evenimentului, să vezi ambele feţe ale întâmplării.

Este scris în Biblie: Proverbe 18:17. “Pârâtul are dreptate în pricina sa, iar când vine reclamantul, atunci se ia la cercetare.” (Biblia Ortodoxă, Bucureşti, 1968).

Este greu să hotărăşti? Dumnezeu va ajuta.

Este scris în Biblie: Iacov 1:5-7. “Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc; pentru că cine se îndoieşte, seamănă cu valul mării, turburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul.”

Increde-te în Dumnezeu şi nu în propria ta înţelepciune.

Este scris în Biblie: Proverbe 3:4-6. “Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale şi El îţi va netezi cărările.

Rugăciunea ajută la luarea unei hotărâri. Isus a folosit această metodă înainte de a-şi alege ucenicii.

Este scris în Biblie: Luca 6:12. “In zilele acelea, Isus S-a dus la munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.”

Umilinţa este importantă când cerem ajutor lui Dumnezeu pentru a lua decizii.

Este scris în Biblie: Psalm 25:9. “El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa.”