Home / Bibelemner / Avgjørelser

Avgjørelser

Første prinsipp når man skal ta viktige avgjørelser er å få alle aktuelle fakta på bordet. Det står i Bibelen, Ordspråkene 18,13. ”At noen svarer før han har hørt, er dumt og til skam for ham.”

Andre prinsipp når man skal ta viktige avgjørelser er at man er åpen for nye ideer og innspill. Det står i Bibelen, Ordspråkene 18,15. ”Den kloke skaffer seg kunnskap, de vise legger vinn på å høre og lære.”

Tredje prinsipp for å ta gode avgjørelser er å høre på alle sider av saken. Det står i Bibelen, Ordspråkene 18,17. ”Den som taler først i en sak, har rett inntil motparten kommer og gransker hans ord.”

Har du vanskelig for å bestemme deg? Gud vil hjelpe deg. Det står i Bibelen, Jakob 1,5-8. ”Dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få; for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes hit og dit av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, splittet son han er og ustø i all sin ferd.”

Stol heller på Gud fremfor deg selv når du trenger hjelp. Det står i Bibelen, Ordspråkene 3,4-6. ”Da får Gud og mennesker godvilje for deg og holder deg for en forstandig mann. Stol på Herren av hele ditt hjerte, og sett ikke lit til ditt vett! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han dine stier jevne.”

Bønn er til stor hjelp når du skal ta avgjørelser. Jesus brukte denne metoden da han skulle velge sine disipler. Det står i Bibelen, Lukas 6,12. ”En gang på denne tiden gikk han opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud.”

Det er viktig å være ydmyk og mottakelig når du ber Gud om hjelp. Det står i Bibelen, Salmene25,9. ”Han leder de arme til det som er rett, og lærer de hjelpeløse sin vei.”