Βάπτιση

Ποια πράξη σχετίζεται στενά με την πίστη στο Ευαγγέλιο; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και τους είπε: Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο, και κηρύξτε το ευαγγέλιο σε όλη την κτίση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, θα σωθεί· όποιος, όμως, απιστήσει, θα κατακριθεί." (Μάρκος 16:15-16)

Όταν οι άνθρωποι αισθάνθηκαν ότι καταδικάστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής, τι τους είπε ο Πέτρος πως έπρεπε να κάνουν; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Πέτρος είπε σ’ αυτούς: Μετανοήστε, και κάθε ένας από σας ας βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε άφεση αμαρτιών·" (Πράξεις 2:38)

Τι συμβολίζει το βάπτισμα; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και, τώρα, γιατί βραδύνεις; Αφού σηκωθείς, βαπτίσου και καθαρίσου από τις αμαρτίες σου, με το να επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου." (Πράξεις 22:16)

Πόσους διαφορετικούς τύπους βαπτίσματος διδάσκουν οι Γραφές; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "ένας Κύριος, μια πίστη, ένα βάπτισμα·" (Προς Εφεσίους 4:5)

Πώς περιγράφεται ένα τέτοιο βάπτισμα; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς θα ζήσουμε πλέον μέσα σ’ αυτή; Ή αγνοείτε ότι, όσοι βαπτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό, βαπτιστήκαμε στον θάνατό του; Συνταφήκαμε, λοιπόν, μαζί του διαμέσου του βαπτίσματος στον θάνατο, ώστε, καθώς ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατέρα, έτσι κι εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή." (Προς Ρωμαίους 6:2-7)

Τι συνέβη στη βάπτιση του Ιησού; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κι αφού ο Ιησούς βαπτίστηκε, ανέβηκε αμέσως από το νερό· και να, ανοίχτηκαν σ’ αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστέρι, και να έρχεται πάνω του. Και να, μια φωνή από τους ουρανούς, που έλεγε: Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα." (Ματθαίος 3:16-17)

Σε τίνος το όνομα πρέπει να βαπτίζονται οι πιστοί; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλα σε σας·" (Ματθαίος 28:19-20)

Πώς και πού βάπτισε ο Φίλιππος τον νεοφώτιστο ευνούχο; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και καθώς εξακολουθούσαν τον δρόμο, ήρθαν σε κάποιον τόπο με νερό· και ο ευνούχος λέει: Να, νερό· τι με εμποδίζει να βαπτιστώ; …Και πρόσταξε να σταθεί η άμαξα· και κατέβηκαν και οι δύο στο νερό, ο Φίλιππος και ο ευνούχος· και τον βάπτισε. Και όταν ανέβηκαν από το νερό, το Πνεύμα του Κυρίου άρπαξε τον Φίλιππο, και ο ευνούχος δεν τον είδε πλέον, αλλά πορευόταν τον δρόμο του χαίροντας." (Πράξεις 8:36-39)

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις του βαπτίσματος; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Όταν, όμως, πίστεψαν στον Φίλιππο, που ευαγγελιζόταν τα αναφερόμενα στη βασιλεία του Θεού, και το όνομα του Ιησού Χριστού, βαπτίζονταν και άνδρες και γυναίκες." (Πράξεις 8:12)

(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βάπτισμα, βλέπε στις Συχνές ερωτήσεις